• Simba 1354
  •    

     

    Simba 1354 是一款中深孔凿岩台车,适用于中小型矿山,钻孔直径为 51 - 89 毫米。这款钻机凿岩范围非常大,可以在顶板和帮壁上打上向或下向平行孔和扇形孔。它配备了高性能的顶锤式凿岩机,为用户提供了持续的中深孔凿岩解决方案。

  • 中深孔凿岩台车Simba 1354
中深孔凿岩台车Simba 1354 性能参数
发动机 Deutz 4 气缸,D914 L04 (Tier 3/Stage IIIA)
额定功率 在 2300 rpm 时为 55 kW
传输
轮胎 12.00xR20
燃油箱容量 60 L