• Simba S7 D
  •    

     

    Simba S7 D 采用现代化设计,与优秀的 Boomer S1 D 掘进凿岩台车的许多部件都通用。它是一款大中型中深孔凿岩台车,钻孔直径为 51 - 89 毫米。这款钻机可打最大 3 米的上向或下向平行孔。配备了高性能顶锤式凿岩机和支臂式凿岩机构的Simba S7 D 提供了持续而精准的深孔凿岩解决方案。

  • 中深孔凿岩台车Simba S7 D
中深孔凿岩台车Simba S7 D 性能参数
发动机 Deutz 4 气缸,D914 L04 (Tier 3/Stage IIIA)
额定功率 在 2300 rpm 时为 55 kW
传输 静压
轮胎 9.00xR20
燃油箱容量 60 L